A A A K K K
для людей із порушенням зору
Коропська громада
Чернігівська область, Новгород-Сіверський район

Соціально-економічне становище Чернігівської області в січні-березні 2020 року

Дата: 07.05.2020 09:03
Кількість переглядів: 586

 

НАСЕЛЕННЯ

   Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 березня 2020 р. становила 989,2 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2020 р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 2085 осіб.

  Порівняно із січнем–лютим 2019 р. обсяг природного скорочення зменшився на 725 осіб.

  Упродовж  січня–лютого 2020 р. народилися 1030 малюків. Кількість померлих склала 3065 осіб.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

  У січні–лютому 2020 р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–лютим 2019 р. зросла на 17,6% й становила 8509 грн.

  До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виробництво електричного устатковання,  де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області у 2,0–1,3 раза.

  Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, у сфері творчості, мистецтва та розваг й не перевищував 69,6% середнього показника в області.

  Індекс реальної заробітної плати в січні–лютому 2020 р. порівняно з відповідним періодом 2019 р. становив 114%.

   Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня–лютого 2020 р. збільшилася на 2009,3 тис.грн (на 16,2%) та на 1 березня 2020 р. становила 14,4 млн.грн, що дорівнює 0,9% від фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2020 р.

  Борги працівникам економічно активних підприємств становили 11,7 млн.грн. Їхні розміри збільшилися впродовж січня–лютого 2020 р. на 415,1 тис.грн (на 3,7%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 8,7 млн.грн  (74,8% загальної суми).

  Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 березня 2020 р. становила 744 особи (0,4% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

  Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому
15692 грн, що в 1,8 раза більше від середньої заробітної плати, нарахованої за лютий 2020 р.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

  Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–березні 2020 р. в області становив 101%, в Україні – 100,7%.

  На продовольчому ринку області найбільше (на 14,2%) подорожчали овочі, на 1,1–5,4% – сири, кисломолочна проодукція, масло, продукти переробки зернових, макаронні вироби, фрукти, свинина, яловичина, риба та продукти з риби. Водночас яйця знизилися в ціні на 32,7%, м'ясо птиці – на 3,8%, безалкогольні напої – на 2,5%, молоко – на 2,1%.

  Тютюнові вироби стали дорожчими на 6,4%.

  Природний газ подешевшав на 13,1%, паливо та мастила – на 8,7%.

  Вартість місцевого телефонного зв'язку зросла на 17%, поштових послуг – на 12,5%, Інтернету – на 11,6%.

  Проїзд у залізничному пасажирському транспорті подорожчав на 4,3%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

  У січні–березні 2020 р. порівняно із січнем–березнем 2019 р. індекс промислової продукції становив 95,7%. 

  У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 99,1%, у переробній   промисловості – 95,3%.

  На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 98%.   У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 72,6%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 116,6%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 146,9%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 87,5%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 99,3%, у машинобудуванні – 75,6%.

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 92,2%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

  Індекс сільськогосподарської продукції в січні–березні 2020 р., за розрахунками, становив 98,8% до січня–березня 2019 р., у т.ч. в підприємствах – 102,9%, господарствах населення – 93,9%.

  За розрахунками, на 1 квітня 2020 р. загальна кількість великої рогатої худоби була 171,2 тис. голів (на 11,3% менше 1 квітня 2019 р.), у т.ч. корів – 87,7 тис. (на 11,8% менше); свиней – 196,6 тис. (на 3,4% більше), овець і кіз – 36 тис. (на 1,1% більше), птиці всіх видів –
3104,2 тис. голів (на 0,1% менше).

  У господарствах населення утримувалося 42,4% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 53%; 36,5% – свиней, 95,6% – овець і кіз та 93,4% – птиці свійської.

  Господарствами всіх категорій у січні–березні 2020 р. реалізовані на забій 13,1 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 4,8% більше, ніж у січні–березні 2019 р., вироблені 102,6 тис.т молока (на 3,4% менше) та 58,1 млн.шт яєць (на 8,5% менше).

  Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 42%, молока – 40,8%, яєць – 80,6%.

  На 1 квітня 2020 р. в підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, соняшник, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 1002,9 тис.т зерна (на 7,8% менше проти 1 квітня 2019 р.), у т.ч. 849,8 тис.т кукурудзи,
78,5 тис.т пшениці, 39,6 тис.т ячменю, 8,3 тис.т жита. Насіння соняшнику зберігалося 79,6 тис.т (на 30% більше, ніж рік тому).

БУДІВНИЦТВО

   У січні–березні 2020 р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 339,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–березні 2020 р. порівняно із січнем–березнем 2019 р. становив 122,9%.

   Обсяги будівництва будівель скоротилися на 6% (житлових – на 19,5%).­ Обсяги будівництва інженерних споруд зросли в 3,4 раза, нежитлових будівель – на 6,1%.

Нове будівництво склало 12,5% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 16,9%, реконструкція та технічне переоcнащення – 70,6%.

         ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  У січні–лютому 2020 р. експорт товарів становив 152,9 млн.дол. США, імпорт – 52,4 млн.дол. Порівняно із січнем–лютим 2019 р. експорт збільшився на 17,6% (на 22,9 млн.дол.), імпорт зменшився на 13,1% (на 7,9 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 100,5 млн.дол. (у січні–лютому 2019 р. також позитивне – 69,6 млн.дол.).

  У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–лютим 2019 р. збільшилася частка паперу та картону, насіння і плодів олійних рослин, готових харчових продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів. Натомість зменшилася частка машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, взуття, зернових культур, деревини і виробів із деревини.

  Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 65,7 млн.дол., або 43% від загального обсягу експорту (у січні–лютому 2019 р. – 66,8 млн.дол., або 51,4%), та зменшився порівняно із січнем–лютим 2019 р. на 1,1 млн.дол., або на 1,6%.

  Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Іспанії, Нідерландів та Румунії.

  Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Азербайджану, Білорусі, Китаю, Алжиру, Лівії та Туреччини.

  Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Алжиру в 15 разів, Лівії – у 3,1 раза, Єгипту – в 1,9 раза, Китаю – на 38,3%, Білорусі – на 31,6%, Азербайджану – на 8,6%, Іспанії – на 7,4%, Нідерландів – на 11,3%; зменшився до Румунії – на 10,3%, Туреччини – на 3,1%.

  У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, мінеральних продуктів, готових харчових продуктів, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, недорогоцінних металів та виробів із них. Зменшилася частка полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, засобів наземного транспорту, крім залізничного, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 21,7 млн.дол., або 41,4% загального обсягу (у січні–лютому 2019 р. – відповідно 27,9 млн.дол. та 46,3%), та зменшився проти січня–лютого 2019 р. на 6,2 млн.дол., або на 22,3%.

         Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з Німеччини, Італії, Нідерландів та Польщі.

         Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, Бразилії, Російської Федерації, Туреччини та США.

Порівняно із січнем–лютим 2019 р. імпорт товарів збільшився з Туреччини у 2,8 раза, Китаю – на 24,3%, США – на 16,9%, Нідерландів – на 12,4%,  Німеччини – на 0,1%; зменшився з  Польщі на 50,8%, Білорусі – на 28,1%, Російської Федерації – на 17,3%, Бразилії – на 9,3%, Італії – на 4,8%.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

  Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2020 р. становив 4883,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 8,5% більше від обсягу січня–березня 2019 р.

  Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–березні 2020 р. становив 3169,3 млн.грн  і в порівнянних цінах зріс проти січня–березня 2019 р. на 6,8%.

ТРАНСПОРТ

  У січні–березні 2020 р. вантажообіг підприємств транспорту становив  228,6 млн.ткм, або 99,2% від обсягу січня–березня 2019 р. Підприємствами  транспорту перевезено 369,2 тис.т вантажів, що становить 79,6% від обсягу січня–березня 2019 р.

  Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–березень 2020 р. виконано вантажообіг в обсязі 224,2 млн.ткм, який скоротився на 2% порівняно із січнем–березнем 2019 р. та перевезено 331,4 тис.т вантажів, що становить 73,4% рівня січня–березня 2019 р.

  Річковим транспортом перевезено вантажів в обсязі 37,8 тис.т, що в 3 рази більше, ніж у січні–березні 2019 р.

  У січні–березні 2020 р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 136,7 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 15,9 млн пасажирів, що становить, відповідно, 80,2% та 82,8% від обсягу січня–березня 2019 р.

  Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 8 млн пасажирів, що на 13% менше, ніж у січні–березні 2019 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців становили 3 млн пасажирів (87,3% до січня–березня 2019 р.).

  Міським електротранспортом перевезено 7,9 млн пасажирів, що становить 78,9% рівня січня–березня 2019 р.

Головне управління статистики
у Чернігівській області

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь